Calculus — differentiaali ja integraalilaskenta ohjelmisto

Käyttöjärjestelmä: Android
Versio: 3.1 (beta)
Hinta: Ilmainen

Calculus derivoi ja integroi käyttäjän syöttämän polynomin sekä piirtää graafin näistä. Voit kokeilla käyttää Calculusta myös piirtämään vain graafeja polynomifunktioista. Versiossa 2.9.7 on kaksi graafi näyttöä. Originaalia on hieman parannettu, toinen yrittää sovittaa käyrä(t) näyttöön. Ainoa raja on laskentatarkkuus, joten isoilla eksponenteilla homma ei onnistu.

Jos polynomi ei voi mahdu kerralla ruudulle, sitä voi scrollata.

Syötetystä polynomista voi poimia yksittäisen termin painamalla termin kohdalla 1.5 sekunnin ajan.

Lisäksi käyttäjä voi syöttää vakion. Vakiomoodiin pääsee painamalla jossain termin editoimisalueella 1.5 sekunnin ajan. Painamalla samalla alueella uudestaaan 1.5 sekunnin ajan, pääsee takaisin kertoimen editointiin. Vakiotermille ei voi antaa eksponenttia.

Graafit talletetaan tällä hetkellä hakemistoon /Android/data/com.poly.calculus/files/

Ohessa video versiosta 2.9.9.

Suunnitelmissa on julkaista myös joskus syksyllä PC-versio, kunhan sovellusta on kehitetty pidemmälle.